Publicaties

Publicaties

Korenhof, M., de Kruif, R.E.L. & De Laat, M. (2014). Leren van Aruba OnderwijsInnovatie juni 2014, pp. 35-38.

Korenhof, M., de Kruif, R.E.L. & De Laat, M. (Eds.). (2013). Leren van Aruba: professionaliseren van leraren in netwerken. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Korenhof, M., Coenders, M., & De Laat, M. (Eds.). (in druk). App Toolkit Netwerkleren onderwijs. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Korenhof, M., de Kruif, R.E.L., & Meijs, C. (2012). Een kijkje bij het leernetwerk Onderwijs op Maat. Van 12 tot 18 (LOOK Special: Leren van Aruba), 12-15

De Kruif, R.E.L & Korenhof, M. (2012). Netwerkleren bij WSKO. Verkennen en opstarten van netwerkleren (Rapport 41). Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Korenhof, M., & de Kruif, R.E.L (2012). ‘Laat initiatieven van onderop komen, anders werkt het niet’. Van 12 tot 18 (LOOK Special: Leren van Aruba), 2-3

De Kruif, R.E.L & Korenhof, M. (2012). Vier instrumenten om netwerkleren te monitoren. Van 12 tot 18 (LOOK Special: Leren van Aruba), 5

Korenhof, M. (2012). Conferentie Get in, ban cu nos. Van 12 tot 18 (LOOK Special: Leren van Aruba), 6-9

Korenhof, M., Meijs, C.,  Coors, P., Amersfoort, D. van & Moolenaar, N. (2011). RdMC-rapport: Netwerkleren in het primair onderwijs. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Korenhof, M., Schreurs, B., Meijs, C., & De Laat, M. (2011). Netwerkleren in het onderwijs. Handboek Effectief Opleiden  55, 257-267.

Korenhof, M., Coenders, M., & De Laat, M. (Eds.) (2011). Toolkit Netwerkleren primair onderwijs. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Korenhof, M., Schreurs, B., Meijs, C., & De Laat, M. (2010). Netwerkleren in het onderwijs. Onderwijsinnovatie 4, 17-25.

Korenhof, M. & Traudes, M. (2001) Digiwijs, een computercursus voor kinderen. Amsterdam: Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs.

Papers en congresbijdragen

Korenhof, M., Amersfoort, D. van, & Laat, M. de. Grenzeloos: ontwikkeling van leraren in schooloverstijgende leernetwerken, Ruud de Moor Centrum – Open Universiteit. Onderdeel van het Symposium ‘Een bundeling van krachten. Onderzoek naar sociale netwerken en netwerkleren in primair, secundair, en hoger onderwijs’. Fullpaper voor de Onderwijs Research Dagen, 3-5 juni 2011, Maastricht.

Amersfoort, D. van, Korenhof, M. Moolenaar, N. & de Laat, M. Exploring new horizons: teacher professional development through networked learning. Full paper accepted for presentation at EARLI conference September 2011, Exeter, UK.

Amersfoort, D., Korenhof, M., & De Laat, M. (2010). Teachers’ views on networked learning. EAPRIL conference 2010, 24-26 november, Lisbon, Portugal.

Meijs, C., Korenhof, M., & De Laat, M. (2010). Network barometer. EAPRIL conference 2010, 24-26 november, Lisbon, Portugal.