Educatieve projecten en producten

Hieronder beschrijf ik enkele projecten waar ik bij betrokken was, als ontwikkelaar, projectleider of uitvoerder. Voor een volledige lijst verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel.

app Toonr4lkit Netwerkleren onderwijs

De toolkit prikkelt leraren na te denken over hoe zij hun netwerk kunnen gebruiken om beter te worden als leraar en stimuleert om vanuit een oplossingsgerichte houding praktijkvraagstukken met elkaar op te pakken. Netwerkleren als professionaliseringsvorm! Ik ben ontwikkelaar van de toolkit en editor en auteur van de content. De begeleiding van de technische ontwikkeling van de app lag ook in mijn handen.

 

 

Boek: Leren van ArubaLeren van Aruba

In samenwerking met de Open Universiteit is op Aruba het netwerkleren ingevoerd en versterkt. Ik was projectleider van dit project, aanspreekpunt voor lokale overheid en projectpartners, ontwikkelaar van workshops en inhoudelijk organisator van de grote lerarenconferentie die in 2012 voor het hele po-veld plaatsvond. Hieraan deden ruim 800 deelnemers mee. Ik ben ook de hoofdeditor van het Boek Leren van Aruba: professionaliseren van leraren in netwerken.

LOOK_kalenderLOOK scheurkalender: Laat leraren groeien

De LOOK scheurkalender is ontwikkeld om de kennis rondom netwerkleren die is opgedaan door LOOK in de diverse projecten, beschikbaar te maken voor het onderwijsveld: iedere dag een wijsheid, tip of opdracht. Ik was initiatiefnemer, projectleider en inhoudelijke contentontwikkelaar.

 

 

Tussen school en thuis...Tussen school en thuis…

Tussen school en thuis… is omgevingsgerichte lesmateriaal voor verkeerslessen in het primair onderwijs in Amsterdam. Ik was ontwikkelaar en projectleider van onder andere het projecten in Amsterdam Centrum.  Toentertijd ontwikkeld op cd-rom, inmiddels is het materiaal ook online beschikbaar.

 

 

digiwijsDigiwijs: computercursus voor kinderen

Digiwijs is een praktisch gerichte computercursus voor kinderen waarmee ze leren hoe ze op school met de computer kunnen werken. Ik ben initiator van dit product en auteur. Het materiaal is door mij ontwikkeld in 2001, maar tot op heden wordt het nog steeds (in geüpdate  vorm) gebruikt op basisscholen.